Saturday, February 27, 2016

Tempahan Khas. Sahabat dari Singapore. Bujang Galak Pinang Puteri


Pembisa No. 1
Bujang Kalak atau Pucang Kalak atau Pinang Puteri.

Perhatikan pada namanya, sudah menunjuk gah pada khasiatnya.
Bagi orang asli, mereka yang memakai ilmu kebal, ilmu hitam, Bujang Kalak amat mereka takuti.

Sumpit yang pelurunya dibuat daripada Bujang Galak, sudah cukup untuk menerobos kulit mereka yang memakai ilmu kebal.
Tanpa perlu dijampi. Hanya khasiat alami Bujang Kalak Pinang Puteri ini.

Kami tidak mengiklankan Bujang Galak ini kerana susah nak dapat. 

Syahir

No comments: